ERASMUS + 2016 «Տեղեկատվական գրագիտություն» - ուսումնառողների հարցում Հարգելի ուսանող, Խնդրում   ենք   Ձեզ   տրամադրել   10   րոպե   Ձեր   բուհի   գրադարանային ծառայությունների   վերաբերյալ  5  հարցից   բաղկացած   այս   հարցաշարը լրացնելու համար: Ձեր կարծիքը չափազանց կարևոր է և կօգնի բարելավելու գրադարանային   ծառայությունների   որակը՝   հիմնվելով   Ձեր   ակադեմիական կարիքների բավարարման վրա: Կանխավ շնորհակալ ենք:

1. Որն է ներքոնշյալներից  լավագույնս  նկարագրում ձեզ
*


 
2  Ձեր  բուհում ուսումնառության ընթացքում  որքա՞ն  հաճախ  եք`

այցելել   գրադարան   ձեր   թեզը/հետազոտական   աշխատանքը կատարելու նպատակով *


 
ստացել   ուղղորդում   գրադարանավարի   կողմից   գրադարանային ռեսուրսներից օգտվելու համար *


 
օգնություն   խնդրել   գրադարանի   աշխատակազմից   (անձամբ հարցնելով կամ էլ. նամակի միջոցով) ձեզ անհրաժեշտ թեմայի շուրջ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով *


 
օգտվել   գրադարանի   էլեկտրոնային   ռեսուրսներից   հետազոտական աշխատանքներ կատարելու նպատակով *


 
օգտվել   գրադարանի   ռեսուրսներից   բուհից   դուրս   (տնից, աշխատավայրից և այլ վայրերից) *


 
3. Խնդրում  ենք  գնահատել  ստորև  նշվածը*

Ես գիտեմ, թե ինչ նկատի ունեն իմ դասախոսները/ղեկավարը, երբ խորհուրդ   են   տալիս   օգտվել   գիտական   կամ   գրախոսվող աղբյուրներից: *


 
Ես   գիտեմ,   թե ինչպես պարզել՝   արդյոք  տվյալ   գիրքը   հասանելի   է գրադարանում, թե ոչ, կամ ինչպես օգտագործել գրքի քարտարանի համարը և պահարանում գտնել այն: *


 
Ես   գիտեմ,   թե   ինչպես   էլեկտրոնային   ռեսուրսների   բազայում ընդլայնել   կամ   նեղացնել   որոնումը`   գտնելու   ինձ   անհրաժեշտ տեղեկատվությունը *


 
Ես գիտեմ, թե ինչ նկատի ունեն իմ դասախոսները/ղեկավարը, երբ խորհուրդ են տալիս օգտագործել սկզբնաղբյուրներ *


 
Ես գիտեմ, թե ինչպես կատարել պարզ կամ ընդլայնված որոնում և իմ բուհի գրադարանում հասանելի տվյալների ողջ բազայից գտնել ինձ համար անհրաժեշտ հոդվածը/գիտական աշխատությունը: *


 
Ես ունեմ գրադարանային որոնման մարտավարություն՝ ելնելով իմ հանձնարարությունների կատարման անհրաժեշտությունից *


 
Գրադարանն   ինձ   տրամադրում   է   տեղեկատվությունը   կիրառելու հմտություններ,   որոնք   անհրաժեշտ   են   իմ   ուսումնառության   կամ աշխատանքային գործունեության համար: *


 
Ես գիտեմ, թե ինչպես ընտրել, մուտք գործել և օգտագործել մի շարք տեղեկատվական ռեսուրսներ: *


 
4. Խնդրում   ենք   գնահատել   Ձեր   բավարարվածության   աստիճանը*

Գրադարանը   տրամադրում   է   էլեկտրոնային   ռեսուրսներ,   որոնք հասանելի են տնից կամ աշխատանքային վայրից: *


 
Գրադարանն ունի մատչելի կայք, որտեղ հեշտությամբ կարողանում եմ գտնել ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: *


 
կարողանում եմ գտնել ինձ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: *


 
Գրադարանում առկա են իմ հետազոտության համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ *


 
Գրադարանը   տրամադրում   է   էլեկտրոնային   և/կամ   տպագիր նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են իմ հետազոտության համար: *


 
Ես գոհ եմ գրադարանի հավաքածուներից: *


 
Ես գոհ եմ գրադարանի աշխատակազմի կողմից ինձ ցուցաբերվող անհատական մոտեցումից: *


 
Գրադարանի   աշխատակազմն   ունի   բավականաչափ   գիտելիք՝ պատասխանելու իմ հետազոտությանն առնչվող հարցերին: *


 
Ես կարծում եմ, որ գրադարանի աշխատակազմը պատրաստակամ է աջակցելու գրադարանից օգտվողներին: *


 
Գրադարանի   աշխատակազմն   աջակցել   է   ինձ՝   զարգացնելու տեղեկատվություն փնտրելու և գտնելու իմ կարողությունը: *


 
Գրադարանի   աշխատակազմն   աջակցել   է   ինձ՝   զարգացնելու տեղեկատվությունն   արդյունավետ   օգտագործելու   իմ կարողությունը: *


 
Գրադարանի   աշխատակազմն   աջակցել   է   ինձ՝   զարգացնելու   իմ հետազոտական   հմտությունները՝   պահպանելով   էթիկայի   նորմերը (ճիշտ հղումներ անել, գրագողություն չկատարել և այլն): *


Спасибо за заполнение этого typeform
Теперь создай свой — он бесплатный, простой и красивый
Создать <strong>typeform</strong>
На базе Typeform